คณะผู้บริหารททบ. 5 เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร และคณะทำงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5 ) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายของช่อง 7 เข้าเยี่ยมชม และศึกษาการทำงานระบบ My Censor ของฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันหารือจัดตั้งองค์กรในการกำกับดูแลกันเองตามพ.ร.บ. กสทช. ส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ (ดิจิทัล ทีวี) ร่วมกันจัดตั้งองค์กรในการกำกับดูแลกันเองอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ชื่อ “สมาคมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย”