สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 จัดประชุม Focus Group กลุ่มนักวิชาการ


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 ได้จัดประชุม Focus Group    กลุ่มนักวิชาการ ร่วมหารือแนวทางการวางแผนงานการดำเนินการจัดตั้ง“สมาคมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย” โดยในวันนั้นได้มีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมประชุม อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,มหาวิทยาลัยรังสิต,มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา