การสมัครสมาชิก(ใหม่) และข้อตกลงการใช้งานระบบ My Censorสมาชิก (ใหม่/เก่า)


การสมัครสมาชิก(ใหม่) และข้อตกลงการใช้งานระบบ My Censorสมาชิก (ใหม่/เก่า)

เนื่องจากระบบ  My Censor  ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจนเข้าสู่ Phase 2 ซึ่งหนึ่งในเรื่องสำคัญของการพัฒนาในPhase 2 คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในด้านอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ My Censor จึงทำให้มีการพิจารณาถึงเรื่องความถี่ของการเข้าใช้งานและจำนวนผู้ใช้งานระบบฯร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ทำให้ทางผู้ดูแลระบบMy Censor Phase2 ได้กำหนดข้อตกลงในการสมัครและการเข้าใช้งาน My Censor ไว้ดังนี้

1. ผู้ประสงค์ขอเข้าใช้ระบบMy Censor

การยื่นขอเข้าใช้งาน ระบบ My Censor มีรายละเอียดดังนี้

  1.1 กรอกแบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดของบริษัท และรายละเอียดของผู้ดูแล Account ของระบบ My Censor
  1.2 ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ จำนวนงานย้อนหลัง 3 เดือนทั้งแบบ Pre Censor และ Post Censor (ส่งไม่ผ่านระบบMy Censor)
  1.3 หากผู้ประสงค์ใช้งานไม่มีการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 3 เดือนหรือชิ้นงานเฉลี่ยไม่ถึง2-3ชิ้นงานต่อเดือนโดยนับจากวันที่ได้ยื่นความจำนงขอลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ My Censor จะยกเว้นในการขอเข้าใช้งานในระบบฯ
 
2. ผู้ใช้งานเดิมที่มี Account ของระบบ My Censor อยู่แล้ว

  2.1 หากผู้ใช้งานไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 3 เดือนหรือชิ้นงานเฉลี่ยไม่ถึง2-3ชิ้นงานต่อเดือนหลังจากลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ My Censor จะทำการระงับการใช้งานชั่วคราว
  2.2 หากทางผู้ใช้งาน มีความประสงค์ที่จะกลับเข้ามาใช้งานระบบ My Censor อีกครั้ง ทาง User สามารถทำการยื่นความจำนงขอใช้งานMy Censor ใหม่ได้อีกครั้ง

3. ผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนในระบบ My Censor แล้ว

ถ้าหากผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนครั้งแรกแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยในการส่งงานผ่านระบบฯ นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงทะเบียนนานกว่า 3เดือนขึ้นไป ผู้ดูแลระบบฯจะขออนุญาตระงับการใช้งานโดยทันที เพื่อคืนพื้นที่ให้กับผู้พร้อมใช้งานต่อไป

หมายเหตุ: ในกรณีที่ Master Account ไม่มีการใช้งานแต่ Sub Account ยังคงมีการเคลื่อนไหวใช้งานอยู่ ให้ถือว่าทุกๆ Sub account ภายใต้ Master Account เดียวกันนั้นยังมีการใช้งานอยู่ตามปกติ