ประกาศการส่ง Pre / Post Censor และ On-Air ช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19        เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แม้จะคลี่คลายลงบ้าง แต่ยังคงมีโอกาสเกิดการระบาดขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือมายังผู้เกี่ยวข้องทุกท่านให้ส่งงาน ผ่านระบบ MyCensor (แบบ online)

สำหรับการส่งงานนั้นมีรายละเอียดดังนี้
  1. Post Censor สามารถส่งได้ทุกวัน โดยจะได้รับการตรวจพิจารณาในทุกวันจันทร์-ศุกร์
  2. Pre Censor สามารถส่งได้ทุกวัน โดยจะได้รับการตรวจพิจารณาในวันอังคารและพฤหัสบดีเท่านั้น
  3. On-Air (เฉพาะช่อง 7HD) สามารถส่งงานได้ทุกวัน โดยจะได้รับการตรวจสปอตโฆษณาออกอากาศในทุกวันจันทร์-ศุกร์

หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ที่เบอร์ 02-495-7777 ต่อ 509, 510, 511, 515, 516, 090-198-2814, 090-198-2815