ประกาศการส่ง Pre / Post Censor และ On-Air ช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19(รอบใหม่)


***เนื่องจากช่วงสถานการณ์ COVID-19 (รอบใหม่)***

 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การปฏิบัติงานแบบ “Work from Home” จึงขอแจ้งมายังผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ ในการส่งงานขอให้ส่งผ่านระบบ MyCensor เท่านั้น (การส่งงานแบบ online)


สำหรับการส่งงานนั้นมีรายละเอียดดังนี้
  1. Post Censor สามารถส่งได้ทุกวัน โดยจะได้รับการตรวจพิจารณาในทุกวันจันทร์-ศุกร์
  2. Pre Censor สามารถส่งได้ทุกวัน ได้จะรับการตรวจพิจารณาในวันอังคารและพฤหัสบดีเท่านั้น
  3. On-Air (เฉพาะช่อง 7HD) สามารถส่งงานได้ทุกวัน โดยจะได้รับการตรวจสปอตโฆษณาออกอากาศในทุกวันจันทร์-ศุกร์

หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
  1. สอบถามผล Pre-Post Censor, On-Air โทร.090-1982815
  2. สอบถาม Format File, สมัครเข้าใช้ระบบ และแจ้งปัญหาต่าง ๆ ของระบบ  MyCensor โทร.090-1982814
  3. กรณีการขอเข้าชี้แจง Pre-Post Censor ของดชั่วคราว หรือหากมีความจำเป็นในกรณีที่เร่งด่วนจะมีการพิจารณาเป็นพิเศษเป็นเรื่อง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการออกอากาศสปอตโฆษณา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.090-1982815 (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)