ประกาศการส่ง Pre / Post Censor และ On-Air ช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19


ประกาศการส่ง Pre/Post Censor และ On-Air ช่วงการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือมายังผู้เกี่ยวข้องทุกท่านให้ส่งงานผ่านระบบ MyCensor(แบบ online) เพื่อเป็นการช่วยป้องกันโรคได้ทางหนึ่ง ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด


สำหรับการส่งงานนั้นมีรายละเอียดดังนี้
  1. Post Censor สามารถส่งได้ทุกวัน โดยจะได้รับการตรวจพิจารณาในทุกวันจันทร์-ศุกร์
  2. Pre Censor สามารถส่งได้ทุกวัน โดยได้จะรับการตรวจพิจารณาในวันอังคารและพฤหัสบดีเท่านั้น
  3. On-Air (เฉพาะช่อง 7HD) สามารถส่งงานได้ทุกวัน โดยจะได้รับการตรวจสปอตโฆษณาออกอากาศในทุกวันจันทร์-ศุกร์

หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่เบอร์ 02-495-7777 ต่อ 509, 510, 511, 515, 516, 090-198-2814, 090-198-2815