ประกาศหยุดตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564


ประกาศ ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทยหยุดตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา

 

ตามที่ รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดนั้น ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย จะทำการหยุดการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา (Censor โฆษณา) ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ วัน ตามประกาศรัฐบาล


จึงขอความร่วมมือให้ท่านส่งงานเซ็นเซอร์โฆษณาภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ