ประกาศการส่ง Pre / Post Censor และ On-Air ช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19(ระลอกใหม่)


***เนื่องจากช่วงสถานการณ์ COVID-19 (ระลอกใหม่)***

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่มีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้าง ด้วยความห่วงใยและตระหนักต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้มีการปฏิบัติงานแบบ “Work from Home“ ดังนั้นจึงขอแจ้งมายังผู้เกี่ยวข้องทุกท่านให้ส่งงานผ่านระบบ MyCensor(แบบ online)


สำหรับการส่งงานนั้นมีรายละเอียดดังนี้
  1. Post Censor สามารถส่งได้ทุกวัน โดยจะได้รับการตรวจพิจารณาในทุกวันจันทร์-ศุกร์(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. Pre Censor สามารถส่งได้ทุกวัน ได้จะรับการตรวจพิจารณาในวันอังคารและพฤหัสบดีเท่านั้น(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  3. On-Air (เฉพาะช่อง 7HD) สามารถส่งงานได้ทุกวัน โดยจะได้รับการตรวจสปอตโฆษณาออกอากาศในทุกวันจันทร์-ศุกร์(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
  1. สอบถามผล Pre-Post Censor, On-Air โทร.090-198-2815
  2. สอบถาม Format File, สมัครเข้าใช้ระบบ และแจ้งปัญหาต่าง ๆ ของระบบ  MyCensor โทร.090-198-2814
  3. กรณีการขอเข้าชี้แจง Pre-Post Censor ของดชั่วคราว หรือหากมีความจำเป็นในกรณีที่เร่งด่วนจะมีการพิจารณาเป็นพิเศษเป็นเรื่อง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการออกอากาศสปอตโฆษณา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.090-198-2815 (ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)