การสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย ผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือน และส่วนบุคคล